All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  An t-Ádh David10

  Does any have a sample answer for An t-Ádh that works every year?

  1. avatar image

   elenah123

   An tÁdh – Freagra Samplach

   Rinne mé staidéar ar an ngearrscéal ‘An tÁdh’, a scríobh Pádraic Ó

   Conaire i rith mo chúrsa. Tá an gearrscéal seo lán de samplaí don

   ábhar/téama/mothúchán _____________.

   ( Brón, an Bás, an Óige, Cairdeas, Uaigneas, Éad, Cumha, an Fharraige,

   Díomá, Fearg)

   Tá cairdeas speisialta idir na buachaillí sa scéal seo. Tá siad gealgháireach

   agus lán le spiorad na hóige. Gnáthbhuachaillí iad, agus is léir go raibh siad i

   dtrioblóid le chéile go minic. Fuair siad léasadh cheana mar thóg siad bád

   nár leo é go hÁrainn.

   Tá siad lán le clisteacht freisin, mar a fheictear dúinn nuair a smaoineann

   Pádraig ar phlean chun dul ar an mbád i measc na muc. B’aoibhinn leo an

   fharraige agus bhíodar amuigh ar na dtonnta go minic.

   Tá cairdeas láidir le brath eatarthu i rith an scéil. Nuair nach bhfuil Pádraig

   in ann dul ar an mbád leo, tá fíortrua ag a chairde dó. Tá brón agus uaigneas

   ar Phádraig, agus pléascann sé amach ag caoineadh, (mar a dhéanfadh

   buachaill óg). Tá éad air freisin, mar tá sé ag smaoineamh ar an lá iontach a

   bheidh ag Séamas agus Micilín.

   Tá sé dílis dá chairde sa deireadh agus níl sé chun sceitheadh orthu. Nuair a

   chloiseann sé go bhfuil siad marbh tá sé croíbhriste. Tuigeann sé freisin ar

   ndóigh go raibh an t-ádh leis. Is scéal tragóideach é gan amhras agus is é

   brón/cumha atá ar an údar ag an deireadh.

  2. avatar image

   elenah123

   (Got this from a link on studyclix)

  3. avatar image

   David10

   Thank you

  4. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader