All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  cant read teacher's handwriting Sarah2014

  im getting very stressed out now. i cant spell a word in irish as i cant read my teacher's handwriting. does anyone have a list of verbs etc phrases that can be used for anything in the jc. how do you spell "i speak" in irish thanks

  1. avatar image

   GreenDay6

   For Topical Essays (the Irish language, littering, racism, the economy etc)

   ar an gcéad dul síos/i dtús báire - first of all/in the first place

   chun an fhírinne a rá - to tell the truth

   feictear domsa - it seems to me

   d'fheadfadh sé bheith níos measa - it could be worse

   is oth liom a rá - i hate to say/i’m sorry to say

   cur i gcás - for example

   le blianta beaga anuas - in recent years

   sa lá atá inniu ann - nowadays

   i láthair na huaire - at present

   sa todhchaí/amach anseo - in the future

   measaim - I think

   dul chun cinn - progress

   saineolaithe - experts

   conspóideach - controvertial

   achmhainní nádurtha - natural resources

   teocht domhanda - global temperature

   athrú aeráide - climate change

   ag dul i ngleic le fadhb an bhruscair - tackling the litter problem

   ina theannta sin - as well as that

   go bunúsach - basically

   níl lá lochta agam orthu - I don’t blame them at all

   ciníochas an-chaolchúiseach - very subtle racism

   blaiseadh dá gcultúr - a taste of their culture

   cead dom, cead duit - live and let live

   For Story Essasys - (Lá amháin chuaigh mé féin agus mo chara ar siúlóid. Go tobann, thánaig ollphéist as siopa milseán le trí pacáiste lán le cupán im pís thalún. Tá beirt chairde agam anois. 7rl)

   ar mhuin na muice - on the pig’s back

   ní raibh duine ná deoraí le feiceál - there was nobody to be seen

   gan aithne gan urlabhra - unconcsious

   go tobann/gan choinne - suddenly/without warning

   ceacht dóite foghlamtha - a lesson learned

   cúis áthais - reason to be happy

   taom scaoill - a panic attack

   níl fonn ná fiach orm x a dhéanamh - I really don’t want to do x

   sceimhlithe - terrified

   ag tiomáint go róghasta - driving too fast

   chomh tiubh géar is a thoicfadh leo - as fast as they could

   deis chaillte - lost opportunity

   chuamar amú - we got lost

   scréach ollmhór - a great scream

   i mbaol báis - in danger of dying

   díoscán rothaí agus coscán - the screech of wheels and breaks

   meangadh mór millteach - a great big smile

   Don’t forget to adjust tense and person accordingly when you’re using these here fancy phrases!

  2. avatar image

   GreenDay6

   those are for essays and stories I would use and pcik them. Your book should have verbs in it. Iff not I would check skool.ie

  3. avatar image

   Sarah2014

   thank you so much

  4. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader