Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

Díoltas and Madra Rua
Sarah123x Junior Cert Irish — 06/06/16 3

does anyone have any notes at all concerning dioltas on madra rua? Thanks


3 Comments
Benmartin — 05/06/16
NO I DO PASS #PASSLIFE
aisling2383 — 05/06/16
Sa scéal seo léirítear na tréithe a bhaineann leis an mada rua. Is léir ón scéal go bhfuil an t-ainmhí seo cliste agus glic. Bhí fear agus a bhean ina gcónaí ar fheirm i nDún Chaoin. Bhí siad ag obair go dian ag tabhairt aire do na hainmhithe agus ag iascaireacht. Lá amháin chuaigh an fear suas an cnoc ag sábháil na móna. Go tobann chonaic sé mada rua ag rith agus ag léim. Chuala sé scréach nó dhó agus ansin chonaic sé an mada rua arís agus bhí giorria marbh ina bhéal aige. Nuair a chonaic sé é seo theastaigh an giorria ón bhfear mar bheadh béile blasta aige agus a bhean chéile leis an ngiorria sin. Chuaigh an fear i bhfolach i sceach ar an gcnoc. Nuair a tháinig an madra rua suas chuige lig sé béic as. Baineadh geit as an mada rua agus lig sé uaidh an giorria agus as go brách leis ar nós na gaoithe. Stop an mada rua nuair a bhí sé thuas ar an gcnoc agus chonaic sé an fear leis an ngiorria. D'fhéach sé ar an bhfear agus é ar a shlí abhaile leis an ngiorria. Níor thug an fear aon aird air, áfach, mar bhí sé ag smaoineamh ar an mbéile breá a bheadh aige féin agus a bhean chéile an oíche sin. Nuair a shroich sé an teach bhí an mada rua fós ag breathnú air agus ar a theach agus é ag beartú díoltas a bhaint amach. Chuaigh an fear amach ag sábháil móna arís an tráthnóna sin agus bhí sé ag smaoineamh ar an mada rua agus an chaoi a raibh sé ag féachaint air an t-am ar fad. Níos déanaí chuaigh sé amach ag iascaireacht. Nuair a tháinig sé abhaile an oíche sin bhí béile blasta de ghiorria acu don dinnéar. Chuaigh siad a chodladh sona sásta. Baineadh geit astu nuair a dhúisigh siad an mhaidin ina dhiaidh sin. Nuair a d'oscail siad doras an tí bhí clúimh is cleití le feiceáil i ngach áit. Mharaigh an mada rua gach gé, cearc agus lacha a bhí ag an bhfeirmeoir agus a bhean. Thuig sé ansin gur mharaigh an mada rua iad mar gur ghoid an fear a ghiorria uaidh. Bhí an mada rua tar éis a bheith an-chliste agus díoltas a bhaint amach. This is a sample answer from the edco exam papers...I don't have any other notes
Niamh Campbell — 06/06/16
is this a higher level answer
Uploading attachment...