All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Grammar exercises SryanBruen

  This is a thread where I will post grammar exercises for you to do to practice for the grammar part of the question - also useful for the story & letter writing as for these over 90% of the marks is done on good grammar. Therefore, grammar is very important and you should be well prepared. I will not post any new exercises until at least a person posts their answers here.

  1. avatar image

   SryanBruen

   Turn the verbs in brackets into the Aimsir Chaite

   (Éirigh mé) as an leaba, maidin chiúin a bhí ann. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. (Cuir mé) mo chuid éadaí scoile orm. (Téigh mé) go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a (déan). (Ith mé) arán donn agus calóga arbhair. (Dúisigh) mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, (rith mé) go dtí an seomra folctha agus (scuab mé) mo fhiacla. Tar éis sin, (tosaigh mé) ag éisteacht le mo iPod agus (bí mé) ar mo bhealach chun na scoile.

  2. avatar image

   SryanBruen

   And any verbal nouns where needed

  3. avatar image

   Suitcasey114

   D'éirigh mé as an leaba, maidin chiúin a bhí ann. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a dhéan(?). D'ith mé arán donn agus calóga arbhair. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Not so sure about where the déan is déan or rinne but I think this is a great idea

  4. avatar image

   SryanBruen

   All correct except for the Déan one, the answer to that is "Dhéanamh". As I said above ^ And any verbal nouns where needed. Thanks, I want all students - though I am a student myself, to have accurate grammar and get the highest marks possible.

   Complete the following sentences with a suitable verb.

   a) ___________ ar a seacht inné.

   b) ___________ an carr amárach má tá sé briste.

   c) ___________ mo chuid airgid sa bhanc dá mbeadh aon airgead agam!

   d) ___________ ar an teilifís gach oíche?

   e) ___________ an fhuinneog inné ach níl a fhios ag éinne cé a bhris í.

  5. avatar image

   SryanBruen

   anybody ^ ?

  6. avatar image

   SryanBruen

   well....

  7. avatar image

   Suitcasey114

   Here,I'll try:

   a) Rinneadh ar a seacht inné.

   b) Fillfidh sé an carr amárach má tá sé briste.

   c) Chuirfinn mo chuid airgid sa bhanc dá mbeadh aon airgead agam!

   d) An bhféachann tú ar an teilifís gach oíche?

   e) Briseadh an fhuinneog inné ach níl a fhios ag éinne cé a bhris í.

  8. avatar image

   SryanBruen

   a) D'éirigh mé ar a seacht inné. X (I can't even translate that sentence)

   b) He will return the car tomorrow if it is broken? X (just ignore this sentence, I don't know how this got here LOL)

   c) Right verb but wrong tense, Chuirfidh mé

   d) Correct

   e) Bhris, right verb though

  9. avatar image

   SryanBruen

   State whether the following sentences are grammatically correct or incorrect with a √ or an X.

   a) Bíonn an páiste sa club óige. ____

   b) Tagaim an bus ag leathuair tar éis a sé. ____

   c) Filleann mé anseo uair sa tseachtain. ____

   d) Tá sé scamallach inniu. ____

   e) Úsáidim mo rothar a dul do scoil. ____

  10. avatar image

   Annamarie95

   a) correct

   b) wrong Tagann an bus

   c) wrong. anseo at end??

   d) correct

   e) wrong ag dul ar scoil

  11. avatar image

   SryanBruen

   a) yep

   b) yep

   c) kinda, you forgot fillim (instead of filleann mé)

   d) yep

   e) yep

  12. avatar image

   SryanBruen

   Turn the verb into the past tense in each sentence.

   a) (Ullmhaigh Bríd) _________________ ceapairí don phicnic ag an deireadh seachtaine.

   b) (Glan sé) __________________ a sheomra gach lá.

   c) (Ní éist sí) ___________________ leis an múinteoir riamh mar gur fuath léi í!

   d) (Bailigh) ___________________ na cóipleabhair dá mbeadh an rang críochnaithe leis an obair.

   e) (Séid an réiteoir) ___________________ an fheadóg i gceann cúpla nóiméad.

  13. avatar image

   SashaLMH21

   D'ullmhaigh Bríd

   Ghlan Sé

   Ní d'éist sí

   Bhailigh

   Shéid an réiteoir

  14. avatar image

   SryanBruen

   All correct except for the third one, it's "Níor éist sí"

  15. avatar image

   SryanBruen

   Rewrite the verbs in full capitals to the Aimsir Fháistineach. There are EIGHT verbs to be changed.

   BHÍ Scoil Uí Chonaill ag imirt cluiche peile in aghaidh Scoil Bhríde. THOSAIGH an cluiche ar a dó a chlog um thráthnóna. CHOSAIN na ticéid deich euro agus BHÍ crannchur ag leath ama. Má BHUANN Scoil Uí Chonaill, CHUAIGH siad ar aghaidh go dtí an cluiche leathcheannais. D'IMIR siad go hiontach agus TÁIM cinnte go raibh an bua acu.

  16. avatar image

   SryanBruen

   Anybody?

  17. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  18. avatar image

   SryanBruen

   Anybody going to answer? ^

  19. avatar image

   Finodla

   Beidh Scoil Uí Chonaill ag imirt cluiche peile in aghaidh Scoil Bhríde. Tosóidh an cluiche ar dó a chlog um thráthnóna. Cosóidh na ticéid deich euro agus beidh crannchur ag leath ama. Má buannfaidh Scoil Uí Chonaill, rachaidh siad ar aghaidh go dtí an cluiche leathcheannais Imóidh siad go hiontach Beidh mé cinnte go raibh an bua acu.

  20. avatar image

   SryanBruen

   Almost fully correct. Corrections:

   Cosnóidh (you forgot the 'N')

   Imreoidh

  21. avatar image

   SryanBruen

   Oh and also

   Buailfidh

  22. avatar image

   SryanBruen

   Correct my own mistake

   Bufaidh - Bualann

  23. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader