All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Random vocabulary SryanBruen

  In this thread, I will post 10 different new words or little phrases (not full sentence phrases which are in another thread I already did).

  1. avatar image

   SryanBruen

   each day*

  2. avatar image

   SryanBruen

   Cén aidhm? - What is the aim?

   Díomá - Disappointment

   Náire - Shame

   Ag stealladh báistí - Lashing rain

   Lár an earraigh - The middle of Spring

   Préachta - Frozen

   Imníoch - Anxiety

   Sciorr - To skid

   Go dona - Badly

   Gortaithe - Hurt

  3. avatar image

   Chidudemon56

   man I dont understand what the letter and story wants me to write so Im getting like only 5 to 6 marks.. I using good phrases everything but I don't no what to do more

  4. avatar image

   SryanBruen

   Cén bhaint? - What association?

   Ar fáil - Available

   Sceitimíní - Excitement

   Eagla - Fear / Scared / Afraid

   Ag scoilteadh le pian - Splitting with pain

   Tús an tsamhraidh - The beginning of Summer

   Dúchais - Native

   Faitíos - Fear

   Buail le - To meet

   Go deo - Forever

   Críochnaithe - Finished

  5. avatar image

   SryanBruen

   Cén chomhairle? - What advice?

   Ar siúl - Taking place (Bhí ...... ar siúl - Took place) (See how tense can change here as in the verb "Bí")

   Ocras - Hungry / Hunger

   Tart - Thirsty / Thirst

   Ag gearán - Complaining

   Deireadh an fhómhair - The end of Autumn

   Lag - Weak

   Luachmhar - Valuable

   Creid - To believe

   Go tobann - Suddenly

   Plódaithe - Packed

  6. avatar image

   SryanBruen

   Cén chaoi? - How?

   Dar leis an údar - According to the author

   Áthas - Joy / Happiness

   Sásta - Happy

   Ag preabadh - Beating

   Lár an gheimhridh - The middle of Winter

   Maith - Good

   Iontach - Wonderful / Great

   Fág - To leave

   Go dtí - To the

   Scriosta - Wrecked

  7. avatar image

   SryanBruen

   Go dtí an - To the *

  8. avatar image

   SryanBruen

   Cén t-eolas? - What information?

   An sliocht - The piece

   Difríocht - A difference

   Cosúlacht - A similarity

   Bean an tí - The woman of the house

   Ag cur fola - Bleeding

   Le feiceáil - To be seen

   Te - Hot

   Deacair - Hard

   Éirigh - To get up / To rise

   Go bhfuil - That is

   Ar saoire - On holiday(s)

  9. avatar image

   SryanBruen

   Cén airde? - What height?

   An baile - The town

   Socruithe - Arrangements

   Taithí - Experience

   Trasna an bhóthair - Across the road

   Ag seinm ceoil - Playing music

   Le déanamh - To be done

   Mall - Slow

   Furasta / Éasca - Easy

   Éist le - To listen (to)

   I bhfolach - Hiding

   Tubaiste a tharla - A disaster that happened

  10. avatar image

   SryanBruen

   Is this even of any use to anyone?

  11. avatar image

   SryanBruen

   Anybody?

  12. avatar image

   SryanBruen

   Cá fhad? - How long?

   Geit - Fright

   Comharsana - Neighbours

   Bréag - A lie

   Ag deireadh na hoíche - At the end of the night

   Ag caitheamh - Wearing

   Le caitheamh - To be worn

   Fionn - Fair

   Trom - Heavy

   Bagair - To threaten

   Níos measa - Worse

   Saol - Life

  13. avatar image

   SryanBruen

   Cad a deirtear? - What is said?

   Gnáth - Normal / Ordinary

   Tuairim - Opinion

   Áit - Place

   Timpeall na háite - Around the place

   Ag an am céanna - At the same time

   Le ceannach - To be purchased

   Dorcha - Dark

   An chéad - The first

   Buaigh - To win

   Is fearr - Best

   A leanas - Following

  14. avatar image

   SryanBruen

   Cá bhfios dúinn? - How do we know?

   Os cionn - Above

   Meán - Average

   Beag - Small

   Mór - Big

   Timpeall an domhain - Around the world

   Ar deargbhuile - Raging

   Le buaite - To be won

   Chomh - As

   Roimh - Before

   Íoc - To pay

   Níos giorra - Shorter

   Otharcharr - Ambulance

  15. avatar image

   SryanBruen

   Cad ba chúis le? - What was the reason for?

   Den - Of the / Off the

   Déanach - Late

   Slán - Goodbye

   Buidéil - Bottles

   Torann - A noise

   Ar son an rúin - For the motion

   Ag séideadh - Blowing

   Le scríobh - To be wrote

   Rud éigin - Something

   Tuismitheoirí - Parents

   Arís - Again

   Seas - To stand

   Is faide - Longest

   Cois farraige - Beside the sea

  16. avatar image

   SryanBruen

   Cén buntáiste? - What advantage?

   Thar - Over

   Ionadh - Surprise

   Gliondar - Delight

   Fearg - Angry

   I láthair na huaire - At this moment

   Ag ithe - Eating

   Le foghlaim - To be learnt

   Duine éigin - Somebody

   Éinne - Anyone

   Roinnt airgid - Some money

   Caillte - Lost

   Mínigh - To explain

   Níos salaí - Dirtier

   In aice an tí - Beside the house

  17. avatar image

   SryanBruen

   Cén tír? - What country?

   Tríd - Through

   Uaigneas - Lonely

   Éad - Jealous

   Gaol - Relation

   Tuilleadh eolais - More information

   Ag iarraidh - Wanting / To want (So for example, Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é - I didn't want it to end)

   Le caint - To be talked about

   Fón póca - Mobile phone

   Fadhb - Problem

   Más é do thoil é - Please

   Easpa suime - Lack of interest

   Craiceáilte - Crazy

   Tuig - To understand

   Is boichte - Poorest / Most poor

   Neart talainne - Lots of talent

  18. avatar image

   SryanBruen

   Cén dóigh? - In what way?

   Leis an - With the / To the

   Cairdeas - Friendship

   Áthas na hóige - Joy of youth

   Ádh - Luck

   Grámhar - Loving

   Ag insint - Telling

   Rómhinic - Too often

   Drugaí - Drugs

   Foirfe - Perfect

   Misneach - Courage

   Ag lorg oibre - Looking for work

   Saghas saoil - Sort of life

   Bí súil ag - To hope (So for example, Tá súil agam - I hope, Tá súil agat - You hope etc)

   Níos sine - Older

  19. avatar image

   SryanBruen

   Déan cur síos (ar) - Describe

   Teaghlach - Family

   Meán oíche - Midnight

   Ag argóint - Arguing

   Leadránach - Boring

   Leamh - Dull

   Beirt - Two people

   Gruama - Gloomy

   Pobal - Community

   Faoiseamh - Relief

   Earraí - Items

   Is tanaí - Thinnest

   Fill - To return

  20. avatar image

   Aoibhin.

   Yes, this is so helpful thanks ! any useful letter phrases or poetry terms?

  21. avatar image

   SryanBruen

   For phrases, I have a different thread called Irish Phrases. I will post today's vocabulary mainly on "poetry terms"

  22. avatar image

   SryanBruen

   Teicnící - Techniques

   Codarsnacht - Contrast

   Cosúlacht - Comparison / Similarity

   Meafar - Metaphor

   Samhail - Simile

   Uaim - Alliteration

   Comhfhocail - Compound words

   Onamataipé - Onomatopoeia

   An fallás truamhéalach - The pathetic fallacy

   Dúlra - Nature

   Bás - Death

   Cuimhne na hóige - Memory of youth

   Áilleacht - Beauty

   Áit dúchais - Native place

   Dóchas - Hope (noun)

   Briseadh croí - Heartbreak

   Bród - Pride

  23. avatar image

   Aoibhin.

   thanks so much, thats exactly what I needed

  24. avatar image

   SryanBruen

   Cá / Cár? - Where?

   Clocha sneachta - Hailstones

   Ag cur isteach orm - Annoying me

   Tréithe - Traits

   Ramhar - Fat

   Ait / aisteach - Strange

   Triúr - Three people

   Ag comhaireamh - Counting

   Sráidbhaile - Village

   Óstán - Hotel

   Halla aclaíochta - Gym

   Dubhach - Depressed

   Ganntannas airgid - Lack of money

   Ar fud na hÉireann - Around Ireland

   Níos fusa - Easier

  25. avatar image

   SryanBruen

   Cé leis? - Who owns?

   Deartháir - Brother

   Mac - Son

   Deirfiúr - Sister

   Iníon - Daughter

   Ceathanna - Showers (weather)

   Leithleasach - Selfish

   Ceanndána - Stubborn / headstrong

   Ceathrar - Four people

   Peata - Pet

   Amharclann - Theatre

   Sa cheantar máguaird - In the surrounding area

   Is saibhre - Richest

  26. avatar image

   SryanBruen

   Cad chuige? - Why?

   Meán lae - Midday

   Ceo - Fog

   Athair - Father

   Máthair - Mother

   Ciallmhar - Sensible

   Santach - Greedy

   Cúigear - Five people

   Bialann - Restaurant

   Teach tábhairne - Pub

   Scrúduithe - Exams

   An Teastas Sóisearach - Junior Cert

   Seomra folctha - Bathroom

   Níos troimhe - Heavier

  27. avatar image

   SryanBruen

   Cathain? - When?

   Mamó - Granny

   Daideo - Granddad

   Garmhac - Grandson

   Athair baistí - Godfather

   Máthair bháistí - Godmother

   Seisear - Six people

   Teasaí - Hot tempered

   Ardnósach - Snobbish

   Tuisceanach - Understanding

   Teach scoite - Detached house

   Aerfort - Airport

   Club óige - Youth club

   Is áille - Loveliest

  28. avatar image

   SryanBruen

   Cé mhéad? - How many?

   Eanáir - January

   Feabhra - February

   Márta - March

   Seachtar - Seven people

   Éirimiúil - Talented

   Glic - Sly

   Cliste - Clever

   Rudaí - Things

   Teach leathscoite - Semi-detached house

   Taobh amuigh - Outside

   Ollmhargadh - Supermarket

   Níos tapúla - Faster

  29. avatar image

   SryanBruen

   Cén fhianaise? - What evidence?

   Aibreán - April

   Bealtaine - May

   Meitheamh - June

   Intleachtúil - Intelligent

   Flaithiúil - Generous

   Fáiltiúil - Welcoming

   Bungaló - Bungalow

   In aice láimhe - Close by

   Linn snámha - Swimming pool

   Amach - Out

   Is cáiliúla - Most famous

  30. avatar image

   SryanBruen

   Cé acu is fearr leat? - Which do you prefer?

   Iúil - July

   Lúnasa - August

   Meán Fómhair - September

   Míonna - Months

   Laethanta - Days

   Mí - Month

   Lá - Day

   Ochtar - Eight people

   Neirbhíseach - Nervous

   Stáisiún traenach - Train station

   Príomhoide - Principal

   Níos fíochmhaire - More fierce

  31. avatar image

   SryanBruen

   Cé hé? - Who's he?

   Deireadh Fómhair - October

   Samhain - November

   Nollaig - December

   Clog - Clock

   Am - Time

   Aimsir - Weather

   Ábhair - Subjects

   Naonúr - Nine people

   Eastát tithíochta - Housing estate

   Grian - Sun

   Teanga - Language

   Anam - Soul

   Is lú - Smallest

  32. avatar image

   SryanBruen

   Cé dó? - For whom?

   Dé Luain - Monday

   Dé Máirt - Tuesday

   Dé Céadaoin - Wednesday

   Daoine - People

   Seid - Shed

   Uisce - Water

   Mothúcháin - Emotions

   Deichniúr - Ten people

   Gaeilge - Irish

   Béarla - English

   Fraincis - French

   Ceolchoirm - Concert

   Níos deacra - More difficult

  33. avatar image

   SryanBruen

   Cárbh as do? - Where's ____ from? (so like: Cárbh as duit? - Where's you from? or Cárbh as dó? - Where's he from?)

   Déardaoin - Thursday

   Dé hAoine - Friday

   Dé Sathairn - Saturday

   Domhnach - Sunday

   Éire - Ireland

   Gearmáinis - German

   Iodáilis - Italian

   Spáinnis - Spanish

   Trá - Beach

   I bhfolach - Hiding

   Foclóir - Dictionary

   Oileán - Island

  34. avatar image

   SryanBruen

   Ainmnigh - Name / To name

   Soicind - Second

   Ealaín - Art

   Eagrú Gnó - Business Studies

   Matamaitic - Mathematics / Maths

   Stair - History

   Bláthanna - Flowers

   Peile - Football

   Foraoise - Forest

   Loch - Lake

   Oighear - Ice

   Leanbh - Baby

  35. avatar image

   SryanBruen

   Cá háit? - Where?

   Léine - Shirt

   Seaicéad - Jacket

   Pitseáimí - Pyjamas

   Tireolaíocht - Geography

   Fisic - Physics

   Ceimic - Chemistry

   Leithreas - Toilet

   Cuisneoir - Refrigerator / Fridge

  36. avatar image

   SryanBruen

   Cén drochscéal? - What bad news?

   Flichshneachta - Sleet

   Reiligiún - Religion

   Eacnamaíocht Bhaile - Home Economics

   Eolaíocht - Science

   Bitheolaíocht - Biology

   Feadóg stáin - Tin whistle

   Feadóg mhór - Flute

   Snagcheol - Jazz music

   Corn - Cup

  37. avatar image

   Aniboh

   How o do well in an Irish aural

  38. avatar image

   SryanBruen

   Sorry Jennifer???

  39. avatar image

   ajacob2013

   there is too much in all of ur threads to get into ur head at once.....so pls do like 5 words at a time

  40. avatar image

   Aniboh

   Any advice on how to do well in a Irish Listening Exam?

  41. avatar image

   SryanBruen

   Learn as much vocabulary as possible Jennifer!

  42. avatar image

   SryanBruen

   Físeán - Video

   Gairid - Short

   Bainistíocht ama - Time management

   Inspioráid - Inspiration

   Abhaile - Home

   Fíorghreannmhar - Hilarious

   Cuir eagla ar - To scare

   Coiméide - Comedy

   Trí chéile - In a mess

   Déagóirí - Teenagers

   Raice - Racket (Noise)

   Cleachtaigh - To practice

  43. avatar image

   Aniboh

   Any tips on doing well

  44. avatar image

   SryanBruen

   Iris - Magazine

   Páipéar nuachta - Newspaper

   Scéalta - Stories

   Míphearsanta - Impersonal

   Cinsireacht - Censorship

   Mí-oiriúnach - Unsuitable

   Pobal - Public

   Fógraí - Advertisements

   Faisean - Fashion

   Ceannlíne - Headline

   Tuairisceoir - Reporter

   Caighdeán - Standard

  45. avatar image

   SryanBruen

   Bréagáin - Toys

   Mná - Women

   Fir - Men

   Obair bhaile - Homework

   Céim - Degree

   Costasach - Expensive

   Díospóireacht - Debate

   Dátheangach - Bilingual

   Dánta - Poems

   Oidhreacht - Heritage

   Neamhspléachas - Independence

   Bunscoil - Primary school

   Ag magadh faoi - Teasing

  46. avatar image

   SryanBruen

   Gairmscoil - Vocational school

   Scoil mheasctha - Mixed school

   Líníocht Theicniúil - Technical Graphics

   Eolaíocht Talmhaíochta - Agricultural Science

   Laidin - Latin

   Cuntasaíocht - Accounting

   Ózón - Ozone

   Aibhneacha - Rivers

   Caomhnú - Preservation

   Ag spochadh as - Slagging

   Bulaithe - Bullies

  47. avatar image

   SryanBruen

   Clós - Yard

   Ardghiúmar - Great humour

   Bualadh bos - Applause

   Cúilín - Point

   Cúl - Goal

   Ó dhúchas - Originally

   Laoch - Hero

   Bochtanas - Poverty

   Imirce - Emigration

   Andúiligh drugaí - Drug addicts

   Píolóta - Pilot

   Bog - To move

   Vaimpír - Vampire

   Mic tíre - Wolves

   Treibh - Tribe

   Comhneartú - Confirmation

   Grianghraf - Photo

   Ag sult - Enjoying

   Ar clé - Left

   Ar dheis - Right

  48. avatar image

   SryanBruen

   Chéad Chomhaoineach - First Holy Communion

   Cúpla - Twins

   Comhionann - Identical

   De ghnáth - Usually

   Fiáin - Wild

   Giodamach - Giddy

   Spíceach - Spiky

   Catach - Curly

   Díreach - Straight

   Maol - Bald

  49. avatar image

   SryanBruen

   Bán - Blonde

   Rua - Red hair

   Trilseáin - Plaits

   Frainse - Fringe

   Gearr - Short

   Fada - Long

   Gorm - Blue

   Glas - Green

   Dubh - Black

   Donn - Brown

   Corcra - Purple

   Buí - Yellow

  50. avatar image

   SryanBruen

   Dearg - Red

   Bándearg - Pink

   Liath - Grey

   Bán - White

   Ball - Member

   Banna - Band

   Popcheoil - Pop music

   Ceoltóir - Musician

   Cráifeach - Religious

   Tréadaí - Pastor

   Soiscéalach - Evangelical

   Diaibéiteas - Diabetes

   Albam - Album

   Díol - To sell

  51. avatar image

   SryanBruen

   Caol - Slender

   Leathan - Broad

   Tanaí - Thin

   Gránna - Ugly

   Gleoite - Lovely

   Neamhspléach - Independent

   Cainteach - Chatty

   Fiosrach - Nosy / Inquisitive

   Tuisceanach - Understanding

   Gealgháireach - Cheerful

   Comhlacht - Company

   Díograiseach - Diligent

   Fiaclóir - Dentist

   Síceolaí - Psychologist

   Cógaiseoir - Pharmacist

  52. avatar image

   SryanBruen

   Iascaire - Fisherman

   Tréidlia - Vet

   Scríobhneoir - Writer

   Amhránaí - Singer

   Ailtire - Architect

   Tógálaí - Builder

   Meicneoir - Mechanic

   Tiománaí - Driver

   Feighlí leanaí - Child minder

   Freastalaí siopa - Shop assistant

   Freastalaí - Waiter

   Oibrí oifige - Office worker

   Ceantálaí - Auctioneer

  53. avatar image

   SryanBruen

   Cuntasóir - Accountant

   Fisiteiripeoir - Physiotherapist

   Leabharlannaí - Librarian

   Bunmhúinteoir - Primary school teacher

   Meánmhúinteoir - Secondary school teacher

   Siúinéir - Carpenter

   Leictreoir - Electrician

   Gruagaire - Hairdresser

   Cócaire - Cooker / Chef

   Iriseoir - Journalist

   Fáilteoir - Receptionist

   Saighdiúr - Soldier

   Fear gnó - Business man

   Bean gnó - Business woman

  54. avatar image

   SryanBruen

   Coileán - Puppy

   Piscín - Kitten

   Hamstar - Hamster

   Luch - Mouse

   Iasc órga - Goldfish

   Cat - Cat

   Madra - Dog

   Coinín - Rabbit

   Éan - Bird

   Pearóid - Parrot

   Capall - Horse

   Nathair - Snake

   Spotaí - Spots

   Cás - Cage

   Ag súgradh - Playing

   Stábla - Stable

  55. avatar image

   SryanBruen

   Baile Átha Cliath - Dublin

   Iarmhí - Westmeath

   Lú - Louth

   Ceatharlach - Carlow

   Cill Mhantáin - Wicklow

   Loch Garman - Wexford

   Cill Chainnigh - Kilkenny

   Laois - Laois

   Cill Dara - Kildare

   Uíbh Fhailí - Offaly

   Mí - Meath

   Longfort - Longford

   Laighean - Leinster

   Cúige - Province

  56. avatar image

   SryanBruen

   Contaetha - Counties

   Uladh - Ulster

   Muineachán - Monaghan

   Fear Manach - Fermanagh

   Doire - Derry

   An Dún - Down

   Aontroim - Antrim

   Tír Eoghain - Tyrone

   Dún na nGall - Donegal

   An Cabhán - Carvan

   Ard Mhacha - Armagh

   Connacht - Connacht

   Liatroim - Leitrim

   Maigh Eo - Mayo

   Gaillimh - Galway

   Sligeach - Sligo

   Ros Comáin - Roscommon

  57. avatar image

   SryanBruen

   Mumhan - Munster

   Ciarraí - Kerry

   An Clár - Clare

   Corcaigh - Cork

   Tiobraid Árann - Tipperary

   Port Láirge - Waterford

   Luimneach - Limerick

   Cathracha - Cities

   Trá Lí - Tralee

   Cill Áirne - Killarney

   An Daingean - Dingle

  58. avatar image

   SryanBruen

   An Cóbh - Cobh

   Baile na hAille - Clifden

   Baile Brigín - Balbriggan

   Dún Dealgan - Dundalk

   Cluain Meala - Clonmel

   Baile Átha Luain - Athlone

   An Uaimh - Navan

   Cathair na Mart - Westport

   Caisleán an Bharraigh - Castlebar

   Cluain Tarbh - Clontarf

   Dún Garbháin - Dungarvan

   Port Laoise - Portlaoise

   An Nás - Naas

   Caiseal - Cashel

   Leitir Ceanainn - Letterkenny

   Mala - Mallow

   Droichead Átha - Drogheda

  59. avatar image

   SryanBruen

   Tuath - Countryside

   Baile - Town

   Bruachbhailte - Suburbs

   Eastát tithíochta - Housing estate

   Lár na cathrach - City centre

   Suaimhneach - Peaceful

   Ciúin - Quiet

   Torannach - Noisy

   Gnóthach - Busy

   Beomhar - Lively

   Áisiúil - Convenient

   Páirc imeartha - Playing field

   Meánaoiseach - Medieval

   Ard-eaglais - Cathedral

   Turasóir - Tourist

   Cuairteoir - Visitor

   Féile - Festival

   Féile ealaíon - Art festival

   Clú agus cáil - Fame

   Deilf - Dolphin

   Cuan - Harbour

   Imeall - Edge

  60. avatar image

   Aniboh

   Do you have any sample essays on Irish language,

  61. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  62. avatar image

   SryanBruen

   Ag campáil - Camping

   Áit champála - Camping place

   Ollphuball - Tent

   Gasóg - Scout

   Allta - Wild (as in animals)

   Carbhán - Caravan

   Ag fanacht - Staying

   Eachtra - Adventure

   Foraois - Forest

   Tine champa - Campfire

   Compás - Compass

   Bia - Food

   Sléibhte - Mountains

   Dúlra - Nature

   Coill - Woods

   Adhmad - Wood

   Ag canadh - Singing

   Léarscáil - Map

   Turas - Journey

   Réaltaí - Stars

  63. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  64. avatar image

   katherina.McGreal

   Would you have a sample letter on a new iphone?!!

  65. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  66. avatar image

   _dmer

   is there anyway to get this vocab on Quizlet? i can't really learn it here.

  67. avatar image

   SryanBruen

   _dmer you can easily do that yourself. Just copy and paste.

  68. avatar image

   _dmer

   ok thank you

  69. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader