All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Sample Answer c_walsh2000

  Will someone send me a sample answer of the feelings in "An T-Ózón" by Máire Aíne Nic Gearailt.

  Thank you

  1. avatar image

   SryanBruen

   Rinne mé staidéar ar an dán “An t-Ózón” le Máire-Áine Nic Ghearailt i rith mo chúrsa. Is é téama an dán seo ná fearg / an timpeallacht / nádúr.

   Sa dán seo, úsáideann an file pearsantú mar tá an ciseal ózóin ag caint i rith an dáin. Deánann an file é seo i stíl díreach simplí.

   “Mise an t-ózón”

   Níl an ciseal ózóin sásta ar chor ar bith mar dar leis, tá an cine daonna i mbaol. Deánann an ciseal ózóin iarracht daoine a shaoradh / shábháil ó rudaí dainséaracha,

   “Chun tusa a shaoradh

   Ó iomarca gréine”

   Ach dar leis an bhfile / an ciseal ózóin tá an cine daonna ag loit an timpeallacht agus níl daoine sásta aire a thabhairt don domhan agus é an choimeád slán sábháilte. Tugann sé rabhadh agus tá sé soiléir go bhfuil fear air,

   “Táim ag rá leat

   Aire a thabhairt”

   Léiríonn orduithe an ciseal ózóin go bhfuil fearg ar an bhfile agus nach bhfuil sé sásta linn,

   “Ná loit rud ar bith”

   Ba mhaith leis an bhfile go mbeadh meas ag daoine ar an domhan agus má ghlacfaimid a chomhairle, mairfamid,

   “Glac mo chomhairle

   Agus mairfidh tú”

   Taitníonn an dán seo go mór liom mar tá sé lán de mhothúcháin. Tá sé soiléir go bhfuil fearg ar an bhfile toisc go bhfuil daoine ag loit an timpeallacht agus iarrann sé orainn aire a thabhairt don timpeallacht. Freisin, tá an-suim agam sa tíreolaíocht agus i meitéareolaíocht.

  2. avatar image

   c_walsh2000

   Thank you!!

  3. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader