Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue


3 Comments
SryanBruen — 07/06/16
(i) Rinne mé staidéar ar an dán 'Mac Eile Ag Imeacht' le Fionnuala Uí Fhlannagáin i rith mo chúrsa. Is é an téama an dán seo ná grá sa teaghlach. (ii) Gan dabht tá grá ag na tuismitheoirí dá mac. Tá siad croíbhriste go bhfuil a mac ag fágáil. Tá na tuistí ar a mbealach go dtí an t-aerfort lena mac, a bheidh ag eitilt go Meiriceá chun staidéar a dhéanamh ar ríomhtheangacha. "Cuirfimid chun bóthair arís inniu Chuig aerfort Bhaile Átha Cliath" Táimid i lár cúlú eacnamaíochta faoi láthair agus is iomaí duine óg a théann ar imirce chun post a fháil thar lear. Níor mhaith leis na tuismitheoirí a mbrón a thaispeáint don mhac agus mar sin leanfaidh siad orthu ag caint. "Le mionchomhrá treallach, míloighciúil Meillfimid an aimsir" Gan dabht léiríonn sé sin an grá sa teaghlach. Tuigeann na tuismitheoirí go bhfuil sceitimíní áthais ar an mac agus é ar tí saol nua a thosú i Meiriceá. Tuigeann siad go mbeidh seansanna níos fearr aige ansin. "Pléifimid na buntáistí a bheidh aige thall Nach mbeadh ar fáil sa bhaile" Gan dabht tá a lán grá ag na tuismitheoirí dá mac. Is léir go bhfuil siad in ísle bhrí agus an mac ag fágáil ach ní hé an chéád a d'imigh, mar dar leis an teideal tá "Mac Eile ag Imeacht" Beidh an mac ag tiomáint chun taithí a fháil ar thiomáint. "Eisean féin a thiománfaidh an carr" Feictear an grá láidir atá acu dá mac arís ag deireadh an dáin nuair a fheictear an brón mór atá orthu agus iad ag fágáil an aerfoirt. Níl siad ábalta fiú cupán caife a ól. Níl siad ábalta labhairt. "Ní bhacfaimid le cupán caife Siúlfaimid go dtí an carr go mall" Tugann siad tacaíocht dá chéile. Feictear grá idir na tuismitheoirí "Agus greim láimhe againn ar a chéile" Gan dabht tá a lán grá le feiceáil sa dán seo, grá sa teaghlach idir na tuistí agus idir na tuistí agus a mac. Faraor tá sé in am dóibh glacadh leis an bhfírinne searbh go bhfuil "Deireadh an tsamhraidh buailte linn Mac eile ag imeact."
Anna Waters — 08/06/16
thanks there
Shane.dunne1 — 08/06/17
Brilliant answer my dude ! I would like to meet up with you and discuss the hidden meaning in this poem. An maith leat thug Tu ceann na Mise. Ta me ar bis
Uploading attachment...