All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Shop robbery sample essay Ayesha_I

  Does anyone know or have a sample essay for a robbery in a shop? Thanks.

  1. avatar image

   Roy G

   Lár an tsamhraidh a tharla sé.

   Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch

   Agus ní raibh oiread is puth gaoithe

   ann

   Bhí laethanta saoire againn ón scoil

   agus bhí mé ag obair I siopa i nGaillimh.

   Dé hAoine a bhí ann

   agus bhí mé chomhríméadach leis na cuacha.(happy as Larry)

   Go tobann, lig duine béic as.

   Chas mé timpeall aagus chonaic mé fear le gunna agus aghaidh fhidil air.

   Ba bheag nár thit mé i laige

   Bhí crith cos agus lámh orm.

   Thosaigh na custaiméirí ag screadach agus ag béicíl

   Dúirt sé leo bheith ciúin

   Scread sé amach ós ard "gach duine ar an úrlar anois"

   "Ná húsáid bhur bhfón soghluaiste"

   Fágadh i mo staic mé.

   Ní raibh gíog ná míog as éinne

   léim an gadaí taobh thiar den chuntar.

   I bhfaiteach na súl,Dhírigh sé an gunna orm

   "oscail an scipéad/taisceadán láithreach agus tabhair dom an t-airgead atá ann.

   Gan a thuilleadh moille,d'oscail mé an scipéad agus thug mé an t-airgead dó

   Chuir sé an t-airgead go leir ina mhála

   Chas sé ar a sháile

   An chéad rud ná thosaigh sé ag cúlu i dtreo an dorais.

   Chomh tapaidh agus ab fhéidir liom,rug mé ar mo chamán agus bhuail me é.

   Buíochas le Dia, thit se ina chnap ar an urlár.

   Rug mé ar mo fhón póca agus chuir me fios ar na gardaí.(dhialaigh mé 999.

   Gan a thuilleadh moille,tháinig na gardaí agus rug siad ar an ngadaí.

   Chuir siad a lán ceisteanna orm .

   d'inis me an scéal go leir dóibh-ach bhí mé fós ag crith.

   Rug na gardaí greim ar an bhfear agus níorbh fhada go raibh sé faoi ghlas.

   Ba bheag nar thit an t-anam asam.

   Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an lá sin.geallaim duit.

  2. avatar image

   shaun.wallace.3994

   It has to be 500 words

  3. avatar image

   SryanBruen

   You can find a "shop" robbery (story I think you mean) story in my thread, Aistí agus litreacha ar fáil.

  4. avatar image

   Ayesha_I

   Thanks a million

  5. avatar image

   Ayesha_I

   Thanks a million

  6. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader