All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Subh Milis themes KevinB

  Does anyone have sample answers for the following themes:

  Brón

  Eagla

  Páistí

  Tuismitheoirí

  Óige

  1. avatar image

   jaynen112

   Is é an dán a roughnaigh mé na subh milis le Séamus Ó Neill agus is é an téama a roughnaigh mé ná ‘ theme‘

   Alt 1: Déanann an dán seo cur síos iontach ar an ngaol atá idir athair agus a mhac agus an grá atá ag an bhfile dá mhac féin. Tá a fhios ag an bhfile go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac go tapaí. Teastaíonn uaidh an t-am seo lena mhac óg a chaomhnú. Tháinig an file abhaile lá amháin agus chonaic sé subh milis ar bhaschrann an dorais. Tháinig fearg air ach chuir sé stop leis an bhfearg seo mar thosaigh sé ag smaoineamh ar an lá a bheadh a mhac imithe amach sa saol mór agus bheadh seisean fágtha ina aonar agus uaigneas air:

   "Mar smaoiningh mé ar an lá

   A bheas an baschrann glan

   Agus an lámh bheag ar iarraidh."

   Alt 2: Léiríonn an file an méid grá atá aige dá mhac. Tuigeann sé go mbeidh ar a mhac an baile a fhágáil lá amháin. Tá sé chun taitneamh agus spraoi a bheith aige lena mhac nuair is féidir leis. Tuigeann sé go bhfuil an saol seo an-ghearr agus go n-imeoidh an t-am atá aige lena mhac an-tapaí. Níl a mhac óg ach ar feadh tamall gearr agus tá sé chun sult a bhaint as anois nuair atá sé fós óg. Is cuma leis má tá an teach salach nó glan má tá sé féin agus a mhac ag réiteach go maith le chéile.

  2. avatar image

   KevinB

   Thanks

  3. avatar image

   Brian lynch

   Oh Ye thanks, that's the exact same one I got online!!!!

  4. avatar image

   kearney210

   gra is also a theme

  5. avatar image

   KellyNiamh

   Grá- Love, Uaigneas- Loneliness

  6. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader