All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Verbs List - Aimsir Fhaistineach! Hiphop

  Hey, can someone please post a list of verbs in the future tense? I know the irregular ones... But not some of the common ones! (Sheinn, roghnaigh, bronnadh, go raibh)

  Btw, does "roghnaigh" change to "roghnóidh" and "go raibh" to "go bhfuil"??

  1. avatar image

   SryanBruen

   Yes they do.

   Ceannaigh - Ceannóidh - Will buy

   Imir - Imreoidh - Will play

   Inis - Inseoidh - Will tell

   Fios - Beidh a fhios ag - Will know

   Bí ag - Beidh ag - Will have

   Rith - Rithfidh - Will run

   Léigh - Léifidh - Will read

   Líon - Líonfaidh - Will fill

   Pós - Pósfaidh - Will marry

   Dreap - Dreapfaidh - Will climb

   Oscail - Osclóidh - Will open

   Ól - Ólfaidh - Will drink

   Léim - Léimfidh - Will jump

   Caith - Caithfidh - Will spend / wear / throw

   Íoc - Íocfaidh - Will pay

   Díol - Díolfaidh - Will sell

   Tuig - Tuigfidh - Will understand

   Scríobh - Scríobhfaidh - Will write

   Siúil - Siúlfaidh - Will walk

   Taispeáin - Taispeánfaidh - Will show

   Éist - Éistfidh - Will listen

   Tóg - Tógfaidh - Will take

   Scuab - Scuabfaidh - Will sweep

   Tosaigh - Tosóidh - Will start / begin

   Críochnaigh - Críochnóidh - Will finish

   Cabhraigh - Cabhróidh - Will help

   Dún - Dúnfaidh - Will close

   Fág - Fágfaidh - Will leave

   Fan - Fanfaidh - Will wait / sty

   Cuir - Cuirfidh - Will put

   Úsáid - Úsáidfidh - Will use

   Bris - Brisfidh - Will break

   Nigh - Nífidh - Will wash

   Glan - Glanfaidh - Will clean

   Féach - Féachfaidh - Will look

   Foghlaim - Foghlaimfidh - Will learn

   Labhair - Labhróidh - Will speak

   Tarraing - Tarrangóidh - Will draw

  2. avatar image

   Hiphop

   Thank you!! :)

  3. avatar image

   nms2001

   Hi go raibh changes to go mbeidh

  4. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader