All Leaving Cert Irish posts
 • avatar image

  Honours Irish JadeSheehan

  Sample answer of Gearrscèal " An Gnàthrud "

  Tà an scèal seo bunaithe ar shaol clainne. Bhí Jimmy pósta le Sarah agus bhí triùr clainne acu - mac amhàin John (4) agus cùpla: Elizabeth agus Margaret ( 6 mhí ). Bhí saol go breà, deas, compórdach acu. Cè nach raibh moràn airgid acu nuair a phòs siad i dtosach, cheannaigh siad bothàn agus rinne siad teach deas de.

  Gach oíche Aoine thèadh Jimmy amach lena chàirde go dtí an teach tabhairne agus bhíodh craic acu. Bhí Jimmy flaithiùil agus cheannaigh sè deochanna dòibh. Thug sè comhairle dòibh freisin.

  Oíche Aoine amhàin ní raibh sè àbalta a scíth a ligint mar bhí a choinsias à chrà mar go mbeadh Sarah gnòthach sa bhaile ag iarraidh na leanaí a chur a luí. Sa deireadh, d'imigh sè go luath. Dùirt sè slàn le Micí ( an freastalaí ). Chuaigh sè go dtí an bialann shíneach " Jasmine Palace " chun bia a cheannach. Bhí dèagoirí droch-bhèasacha istigh ann. Bhí sè ag caint le Liz a bhí ag obair ann. Chuaigh sè amach ar an sràid leis an màla donn faoina chòta.

  Bhí sè caillte ina smaointe fèin, ag tnùth le dul abhaile-- Ní fhaca sè an carr nò an buachaill a scaoil urchar leis agus a mharaigh è.

  Bhí Jimmy marbh sínte ar an tsràid ag cur fola agus an fhuil meascaithe leis an mbia síneach.

  Hope this helps!

  1. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader