Ardteistiméireacht Tíreolaíocht

Is cúrsa mór é Tíreolaíocht Ardteistiméireachta a chlúdaíonn réimse leathan ábhar ó bholcáin go dtí an Aontas Eorpach. Tá an scrúdú dírithe ar aistí, mar sin beidh Tíreolaíocht níos éasca duit má bhíonn tú ar do chompord ag scríobh freagraí i bhfoirm aistí.
 

Read more Read less

Is cúrsa mór é Tíreolaíocht Ardteistiméireachta a chlúdaíonn réimse leathan ábhar ó bholcáin go dtí an Aontas Eorpach. Tá an scrúdú dírithe ar aistí, mar sin beidh Tíreolaíocht níos éasca duit má bhíonn tú ar do chompord ag scríobh freagraí i bhfoirm aistí.

Le breis is 7 n-aiste le scríobh, tá am ríthábhachtach sa scrúdú scríofa. Tá sé fíorthábhachtach go gcoimeádann tú súil ar an gclog agus nach dtéann tú thar am ag díriú ar aiste amháin nuair nach gcríochnóidh tú an cheist dheireanach. Beidh pointí suntasacha ábhartha (‘SRPs’) ag teastáil ón scrúdaitheoir i d’aiste. Ciallaíonn ‘SRP’ ráiteas forbartha amháin, abairt nó alt le pointe fíor, soiléir amháin. Ag an ardleibhéal is fiú 2 mharc é ‘SRP’, mar sin beidh ar a laghad 15 SRP ag teastáil sa ghnáthaiste gur fiú 30 marc. De ghnáth cuirtear an t-imscrúdú tíreolaíochta isteach i mí Aibreáin den séú bliain, agus is fiú 20% den ghrád deiridh.

Ábhar Cúrsa na Tíreolaíochta

Tíreolaíocht Fhisiceach

 • Aibhneacha
 • An Fharraige
 • Oighriú
 • Teicteonaic Plátaí
 • Aimsir agus Aeráid
 • Réigiúin Charstacha


Tíreolaíocht Réigiúnach

 • Réigiúin Éireannacha
 • Réigiúin Eorpacha
 • Réigiúin (il)chríochacha


Imscrúdú Tíreolaíochta

Dhá Thoghaonad (roghnaigh ceann amháin):

 1. Pátrúin agus próisis i ngníomhaíochtaí geilleagracha (roghnach)
 • Fuinneamh
 • Eacnamaíochtaí atá i mbéal forbartha
 • Ilnáisiúntaigh agus domhandú
 • Aontas Eorpach


2. Pátrúin agus Próisis i gComhshaol an Duine (roghnach)

 

 • Daonra
 • Tíreolaíocht Uirbeach


Ceithre aonad roghnach (roghnaigh ceann amháin; ardleibhéal amháin):

 • Idirspleáchas Domhanda
 • Geo-eiceolaíocht
 • Cultúr agus Ionannas
 • An Timpeallacht - Atmaisféar agus Aigéan


An Scrúdú
1. An Tuairisc ar an Imscrúdú Tíreolaíochta (20%)
2. Scrúdú Scríofa (80%)

Tá scrúdú scríofa amháin ann a mhaireann dhá uair 50 nóiméad. Tá trí chuid sa pháipéar scríofa.

Cuid a hAon

Dhá cheist déag ghearra agus roghnófar na deich gcinn is fearr. (25 nóiméad, 80 marc)

Cuid a Dó

Ceisteanna i bhfoirm aiste ina bhfuil rogha agat de cheist amháin as trí cheist i ngach rannán. Ná caith níos mó ná 30 nóiméad ar gach ceist (80 marc).

Rannán 1: Tíreolaíocht Fhisiceach (Ceist 1, Ceist 2, Ceist 3 - Roghnaigh ceann amháin)

Rannán 2: Tíreolaíocht Réigiúnach (Ceist 4, Ceist 5, Ceist 6 - Roghnaigh ceann amháin)

Rannán 3: Toghaonaid - Duine (Ceist 7, Ceist 8, Ceist 9 - Roghnaigh ceann amháin)
Toghaonaid - Geilleagar (Ceist 10, Ceist 11, Ceist 12 - Roghnaigh ceann amháin)

Cuid 3 (Ardleibhéal amháin)

Tabharfar 4 cheist de do rogha agus roghnaíonn tú ceann amháin. I ngach ceist beidh ort aiste amháin atá níos faide a scríobh ina bpléifidh tú trí nó ceithre ghné den téama go mion in 30 nóiméad (80 marc)

Gairmeacha sa Todhchaí le Tíreolaíocht Ardteistiméireachta

Glacann roinnt ollscoileanna tíreolaíocht mar ábhar eolaíochta. Tá domhaneolaí, pleanálaí, eolaíocht an chomhshaoil, tionscal na hiascaireachta san áireamh maidir le gairmeacha sa todhchaí.

Íoslódáil Siollabas na Tíreolaíochta Ardteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Tíreolaíocht Ardteistiméireachta (2012)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Tíreolaíocht Ardteistiméireachta