Sraith Sóisearach Eolaíocht

Is cúrsa mór é Eolaíocht don Teastas Sóisearach a chlúdaíonn réimse leathan ábhar san Fhisic, sa Bitheolaíocht agus sa Cheimic.

Read more Read less

Is cúrsa mór é Eolaíocht don Teastas Sóisearach a chlúdaíonn réimse leathan ábhar san Fhisic, sa Bitheolaíocht agus sa Cheimic.

Má tá tú toilteanach an obair a chur isteach, tá Eolaíocht don Teastas Sóisearach mar cheann de na scrúduithe atá níos éasca le hullmhú, mar tá an t-eolas a bhfuil ort foghlaim an-fhíriciúil. Déan cinnte go bhfoghlaimíonn tú na sainmhínithe mar tá siad ag gabháil le cuid mhór den scrúdú.

Céard atá ar an gcúrsa Eolaíochta don Teastas Sóisearach?

Bitheolaíocht

 • Bia
 • Díleá
 • Córas Matánchnámharlaigh
 • Na Céadfaí
 • Atáirgeadh an Duine
 • Ainmhithe, Plandaí agus Miocrorgánaigh


Ceimic

 • Rangú Substainte
 • Aer, Ocsaigin agus Dé-ocsaíd Charbóin
 • Uisce
 • Struchtúr Adamhach
 • Imoibrithe agus Ábhair


Fisic

 • Fórsa agus Fuinneamh
 • Teas, Solas agus Fuaim
 • Maighnéadas
 • Leictreachas agus Leictreonaic


Cén tslí ina bhfuil an scrúdú Eolaíochta don Teastas Sóisearach?

Tá 35% de na marcanna ag gabháil le tuairisc a scríobhann tú ar imscrúdú a rinneadh roimh an scrúdú, chomh maith le leabhar nótaí praiticiúil a úsáideann tú chun na turgnaimh a dhéantar sa rang a thaifead. Roghnóidh do mhúinteoir imscrúdú amháin ó rogha de trí theideal ar Fhisic, Cheimic agus Bhitheolaíocht.

Tá trí chuid ag an scrúdú scríofa dhá-uair. Clúdaítear Bitheolaíocht i gceisteanna 1, 2 agus 3, clúdaítear Ceimic i gceisteanna 4, 5 agus 6 agus clúdaítear Fisic i gceisteanna 7, 8 agus 9.

Aon leideanna chun le bheith rathúil san Eolaíocht don Teastas Sóisearach?

Déan cinnte go bhfoghlaimíonn tú sainmhínithe mar cuirtear ceisteanna ort eochairthéarmaí a mhíniú. Déan cinnte go bhfoghlaimíonn tú na foirmlí de ghlanmheabhair san Fhisic. Ná déan dearmad dul trí na turgnaimh mar is cuid lárnach í den scrúdú. Tá cleachtadh na hiar-scrúdpháipéar fíorthábhachtach san Eolaíocht. Déan staidéar ar ábhar amháin céim ar chéim agus ansin téigh tríd an ábhar sin ar Studyclix, ag déanamh comparáid idir do fhreagra agus an scéim mharcála.

Íoslódáil an Siollabas Eolaíochta don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh (2010)

Ioslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh