Sraith Sóisearach Staidéar Gnó

Is meascán de chúpla ábhair éagsúla é Staidéar Gnó don Teastas Sóisearach: Teoiric Gnó, Cuntasaíocht agus Eacnamaíocht, mar sin cuirtear réimse leathan ábhair ar fáil duit.

Read more Read less

Is meascán de chúpla ábhair éagsúla é Staidéar Gnó don Teastas Sóisearach: Teoiric Gnó, Cuntasaíocht agus Eacnamaíocht, mar sin cuirtear réimse leathan ábhair ar fáil duit.

Céard atá ar chúrsa Staidéar Gnó don Teastas Sóisearach?

 

 • Tomhaltóir
 • Caiteachas
 • Soláthraithe Seirbhísí Airgeadais agus Árachas
 • Income Ioncam
 • Ag Ullmhú Buiséid
 • Sábháil agus Iasachtaí
 • Pá a thuiscint
 • Leabhair Airgid agus Mórleabhair
 • Gnó agus Teicneolaíocht
 • Doiciméid Gnó
 • Airgeadas Gnó
 • Fiontraithe agus Fiontar
 • Cuntais Deiridh
 • Margaíocht
 • Pleanáil Gnó
 • Cineálacha Fiontar
 • Saol na hOibre
 • Éileamh agus Soláthar
 • Eacnamaíocht
 • an tAontas Eorpach
 • An Rialtas agus an Geilleagar
 • Trádáil Idirnáisiúnta agus Domhandú


Cén tslí a bhfuil an scrúdú Staidéar Gnó?

Mar gheall ar an gcúrsa nua Gnó a tháinig isteach in 2019, ní bhíonn ach páipéar amháin do dhaltaí ag comhleibhéal. Tugtar 2 uair chun an scrúdú a dhéanamh agus is fiú 270 marc é.

Tá dhá roinn ag an scrúdú: A agus B. Is fiú 90 marc í Roinn A agus tá 15 cheist aici, leis an luach céanna ag gach ceann agus tá ort iad ar fad a fhreagairt. Is fiú 180 marc í Roinn B le trí cheist gur fiú 60 marc iad ar fad. Arís tá ort na ceisteanna ar fad a fhreagairt.

Aon leideanna le bheith rathúil i Staidéar Gnó don Teastas Sóisearach?

Freagair an cheist leis an ábhar is ansa leat ar dtús. Cuirfear ar do shuaimhneas sa scrúdú mar sin.
Léigh tríd an scrúdpháipéar ar dtús agus déan cinnte go dtuigeann tú gach ceist agus na focail atá iontu.
Déan cinnte go bhfuil brí na dtéarmaí nua ar eolas agat agus bain úsáid as samplaí nuair is feidir chun cabhrú le do mhíniú.
Ná déan dearmad ar d’áireamhán , agus déan cinnte go bhfuil tú in ann é a úsáid!
Déan iarracht sampla a chur síos agus tú ag míniú rud éigin
Tá cleachtadh na scrúdpháipéar an-tábhachtach, go háirithe sna ceisteanna leabharchoimeádta.

Íoslódáil Siollabas Staidéar Gnó don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Staidéar Gnó don Teastas Sóisearach (2019)