Sraith Sóisearach Tíreolaíocht

Clúdaíonn Tíreolaíocht don Teastas Sóisearach réimse ollmhór ábhar ó chúnamh don Tríú Domhan agus Bolcáin. Tá sé fíorthábhachtach na topaicí ar fad a chlúdach mar seans go bhfágfar san fhaopach thú sna ceisteanna gearrfhreagra.

Read more Read less

Clúdaíonn Tíreolaíocht don Teastas Sóisearach réimse ollmhór ábhar ó chúnamh don Tríú Domhan agus Bolcáin. Tá sé fíorthábhachtach na topaicí ar fad a chlúdach mar seans go bhfágfar san fhaopach thú sna ceisteanna gearrfhreagra.

Céard atá ar an gcúrsa Tíreolaíochta don Teastas Sóisearach?

 • Aerfótagraif
 • Gníomhaíochtaí Eacnamaíochta
 • Neamhionannas Geilleagrach
 • Oighriúchán
 • Réigiúin Charstacha
 • Ollghluaiseacht
 • Obair Léarscáile S.O
 • Daonra
 • Réigiúin agus an Eoraip
 • Acmhainní agus Fuinneamh
 • Aibhneacha
 • Carraigeacha agus Síonchaitheamh
 • Ithreacha
 • An Domhan agus Plátaí
 • An Fharraige
 • Tíreolaíocht Uirbeach
 • Aimsir agus Aeráid


Cén tslí a bhfuil an scrúdú tíreolaíocht don Teastas Sóisearach?

Tá 20 ceist ghearr (60 marc) sa chéad chuid den scrúdpháipéar a chlúdaíonn gach gné den chúrsa. I roinn 2 den pháipéar tá ort trí cheist fhada a dhéanamh. Bíonn codanna A, B agus C i ngach ceist fhada. Maireann an scrúdú ar feadh 2 uair, mar sin ba chóir duit 40 nóiméad a chaitheamh ar na ceisteanna gearrfhreagra agus 24 nóiméad ar gach ceann de na ceisteanna fada.

Aon leideanna le bheith rathúil i dTíreolaíocht an Teastais Shóisearaigh?

Déanann na ceisteanna gearrfhreagra measúnú ar gach gné den chúrsa, mar sin is fearr gan codanna an chúrsa a fhágáil amach. Déan cinnte go bhfuil léaráidí agus sracléarscáileanna lipéadaithe go soiléir. Déan cinnte go bhfuil a fhios agat conas ceist ar thírghné (aibhneacha/farraige/ oighearshruthanna) a fhreagairt mar thagann sé suas gach bliain. Déan staidéar ar gach topaic agus ansin déan iarracht na ceisteanna ar Studyclix a fhreagairt, agus tú ag seiceáil na scéimeanna marcála.

Íoslódáil an Siollabas Tíreolaíochta don Teastas Sóisearach

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Tíreolaíocht don Teastas Sóisearach (2011)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Teastas Sóisearach